Accommodation (with extras) & tourist attractions. You are welcome to cooperate with us!
Look forward to seeing you all in Toruń!!! www.copernicana.pl , e-mail: biuro@copernicana.pl
Hotels in Toruń

AKTUALNOŚCI / NEWS / NOUVELLES

Dotyczy rejestracji na ICCCR 2024. Wszystkie dotychczasowe, opłacone rejestracje są aktualne. Jak sprawdzić nr rejestracji, który jest potwierdzeniem? Wystarczy wypełnić formularz wyszukiwania: Twój nr

Concerns registration for ICCCR 2024. All existing, paid registrations are valid. How to check the registration number which is a confirmation? Just fill in the search form: Reg. no.

Concerne l'inscription à l'ICCCR 2024. Toutes les inscriptions payantes existantes sont valides. Comment vérifier le numéro d'enregistrement qui est une confirmation? Remplissez simplement le formulaire de recherche: Ton numéro
Prosimy polskich uczestników o wnoszenie opłat złotówkowych za zlot na konto: BNP PARIBAS 18 2030 0045 1110 0000 0279 3090
Uwaga uczestnicy komercyjni! Obniżona zostaje stawka podstawowa za m² stoiska do 5€ za m²!
Caution commercial participants! Base price per sq m stands up to 5 € per sq m!
Attention participants commerciaux! Le prix de base par m² est jusqu'à 5 € par m²!
Szanowni Państwo! Istnieje możliwość późniejszego przyjazdu na zlot, cena za każdy dzień opóźnienia zostanie obniżona o 20€. Np. przyjeżdżając w czwartek 06.08.2020 płacą państwo 80€, nie 100€ (pozostałe opłaty bez zmian) itd. Zapłacicie Państwo na miejscu.

Dear participants! There is a possibility to come over later, the price will be lower by 20€ per every day. For example, you come on 06.08.2020 and then you pay 80€, not 100€ (the rest fees stay the same), and so on. You will pay by cash on site.

Chers participants! Il y a une possibilité de venir plus tard, le prix sera inférieur de 20 € par jour. Par exemple, vous venez le 06.08.2020 et vous payez ensuite 80€, pas 100€ (les frais de repos restent les mêmes), etc. Vous paierez en espèces sur place.

POLECAMY