Zrealizowano dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń
GALA DINNER 70EUR / CONCOURS D'ÉLÉGANCE 10EUR / BALTIC SEA RALLY 50EUR
Zrealizowano dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń

NEWS

Prosimy polskich uczestników o wnoszenie opłat złotówkowych za zlot na konto: BNP PARIBAS 18 2030 0045 1110 0000 0279 3090
Uwaga uczestnicy komercyjni! Obniżona zostaje stawka podstawowa za m² stoiska do 5€ za m²!
Caution commercial participants! Base price per sq m stands up to 5 € per sq m!
Attention participants commerciaux! Le prix de base par m² est jusqu'à 5 € par m²!
Szanowni Państwo! Istnieje możliwość późniejszego przyjazdu na zlot, cena za każdy dzień opóźnienia zostanie obniżona o 20€. Np. przyjeżdżając w czwartek 06.08.2020 płacą państwo 80€, nie 100€ (pozostałe opłaty bez zmian) itd. Zapłacicie Państwo na miejscu.

Dear participants! There is a possibility to come over later, the price will be lower by 20€ per every day. For example, you come on 06.08.2020 and then you pay 80€, not 100€ (the rest fees stay the same), and so on. You will pay by cash on site.

Chers participants! Il y a une possibilité de venir plus tard, le prix sera inférieur de 20 € par jour. Par exemple, vous venez le 06.08.2020 et vous payez ensuite 80€, pas 100€ (les frais de repos restent les mêmes), etc. Vous paierez en espèces sur place.

POLECAMY